Platforma ONLINE Dostęp Testowy | ONLINE PLATFORM QUEST ACCESS

0.00

Witaj!

Zanim zdecydujesz się zakupić dostęp do całej platformy online lub tylko jej poszczególnych filmów – proszę zerknij sobie co mamy w ofercie! Niektóre filmiki odtworzysz bez problemu, inne tylko za pomocą płatnego dostępu.

http://lekcje.ironpoledance.pl/

Twój login Gościa Platformy: Guest

Twoje hasło Gościa Platformy: LETSFLYHIGH

Jeżeli będzie coś co zwróci Twoją uwagę – proszę skieruj się na odpowiedni produkt tutaj, na SKLEPIE.

Po wykupieniu dostępu do pojedynczych video, zawsze możesz rozszerzyć swoje uprawnienia! Po zaksięgowaniu Twojej płatności i akceptacji REGULAMINU PLATFORMY wyślemy Ci  spersonalizowany login i hasło do platformy!

Przyjmujemy płatności zarówno na konto bankowe jak i w systemie PayPal.

 

*******************
Uwaga: Wszystkie materiały zawarte na platformie http://lekcje.ironpoledance.pl są własnością autora. Kopiowanie, udostępnianie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości filmów video dostępnych na platformie bez pisemnej zgody autora zabronione.
Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego.

Niniejszy produkt podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.

*******************

 

Hello!

Before you decide to buy access to the entire online platform or just its individual videos – please look what we have on offer! You can play some movies without any problems, others only with paid access.

http://lekcje.ironpoledance.pl/

Your Guest Guest Platform: Guest

Your Platform Guest password: LETSFLYHIGH

If there is something that will attract your attention – please go to the right product here, in the SHOP.

After purchasing access to individual videos, you can always extend your rights! After posting your payment and acceptance of the PLATFORM REGULATIONS, we will send you a personalized login and password to the platform!

We accept payments to both your bank account and PayPal.

*******************
Note: All materials contained on the platform http://lekcje.ironpoledance.pl are the property of the author. Copying, sharing, reproduction and use of part or all of the videos available on the platform without the written permission of the author is prohibited.
Violation of copyright will result in criminal liability determined by law, in particular in the provisions of the Act on Copyright and Related Rights, the Act on combating unfair competition, the provisions of the press law and the provisions of the Civil Code.

This product is protected under copyright law.

*******************

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Platforma ONLINE Dostęp Testowy | ONLINE PLATFORM QUEST ACCESS”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *